Zamknij okno Drukuj dokument

Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach

Czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00.
Kasa urzędu czynna codziennie w godz. od 8:30 do 16:00 z przerwą od 14:00 do 14:20.
Czas otwarcia Urzędu jest czasem pracy równoznacznym
z czasem obsługi mieszkańców.

Komórka
organizacyjna
Informacje
o pracowniku
Prowadzone sprawy Nr pok.
Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy oraz skarg i wniosków dotyczących urzędu:w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 17:00 1
Zastępca Burmistrza

Luiza Kowalczyk

W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Burmistrza.
Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.

1
Sekretarz Gminy Magdalena Sulich W przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz.
Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.
2
Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu
kierownik Referatu Finansów


Beata Wiącek

  7
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC


Stanisław Rzyszkiewicz

Prowadzenie całości spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 3
Referat Finansów

podinspektor ds.
księgowości budżetowej


Katarzyna Abramowska

Obsługa finansowa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w zakresie: przyjmowania i sprawdzania dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie przelewów, bieżące rozliczanie wpłat zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, ewidencja środków trwałych 11

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Anna Broda

11

inspektor ds. księgowości podatkowek

Bogusława Grasiak

Księgowość podatkowa, egzekucja należności podatkowych. 8

inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Karolina Dąbrowska-Trojan

Wymiar zobowiązań pieniężnych. 8

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Bożena Milewska

Obsługa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych w zakresie: sporządzania dokumentów rozliczeniowych i odprowadzanie składek ZUS, wysokości podatku od wynagrodzeń. 9

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Barbara Szydłowska

Sporządzanie list płac dla Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia pracownika,wydawanie zaświadczeń o zarobkach, prowadzenie spraw finansowych KZP. 9

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Elżbieta Sobkowicz

Prowadzenie ksiegowości zakładów budżetowych: przedszkola, biblioteki, świetlice szkolne, GOPS, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 10

Zastępca Skarbnika Gminy


Agnieszka Gromulska

Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz jednostek organizacyjnych 10

inspektor ds. księgowości budżetowej

Lena Gałązka

Naliczanie, korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); Przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych wynikających z zawartych umów i porozumień; Ewidencja wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; Egzekucja ww. należności; Naliczanie odpisu na Fundusz Sołecki; Tworzenie i likwidacja lokat bankowych; Obsługa zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji
 
6

podinspektor ds. księgowości budżetowej

Paulina Nowicka

Wystawianie faktur, VAT, Księgowanie jednostek budżetowych gminy Mrozy 6

samodzielny refernt ds. obsługi księgowo-kasowej

Agnieszka Konca

Obsługa księgowo - kasowa.
Kasa czynna w godzinach od 8.30 do 16.00 z przerwą od 14.00 do 14.20.

I piętro

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

Aneta Niemirka

Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych 12

inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Henryka Kowalczyk

Gospodarka gruntami, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, komunalizacja mienia Skarbu Państwa 13

inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Kamila Juśkiewicz

Inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna, drogi i ulice, decyzje środowiskowe 16

inspektor ds. zamówień publicznych i realizacji inwestycji

Krzysztof Krzyżanowski

Zamówienia publiczne i rozliczanie inwestycji 16

inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Renata Gałązka

Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa oraz zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 13
Referat Edukacji, Przedsiębiorczosci, Bezpieczeństwa i Logistyk

inspektor ds.
oświaty, kultury, zdrowia,
sportu i archiwum


Agnieszka Kowalczyk

Sprawy z zakresu, oświaty, kultury, sportu, zdrowia 14

inspektor ds.
bezpieczeństwa
i logistyki Urzędu


Karolina Grązka

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo imprez masowych, sprawy obronne, logistyka urzędu. 15

inspektor ds.
przedsiębiorczości
i obsługi kancelaryjnej Urzędu


Paulina Moczydłowska

Prowadzenie kancelarii Urzędu, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 15

inspektor ds. informatyki


Grzegorz Kowalczyk

Sprawy z zakresu, obsługi informatycznej Urzędu. 14
Samodzielne stanowiska

inspektor
d/s kadrowych
i obsługi sekretariatu


Maria Dydek

Sprawy kadrowe i obsługa sekretariatu. 1

inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów wiejskich i organizacyjnych

Sabina Sekular

Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej, narady z sołtysami, zebrania wiejskie. 5

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2006-06-05 08:39:10
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2018-02-20 13:13:12
Ilość wyświetleń:39213